Program

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom u ranom uzrastu jeste očuvanje, podržavanje i podsticanje spontanog razvoja deteta u odnosu na okolinu, prihvatanje spontanih izraza u ponašanju deteta i poštovanje njegove individualne osobenosti u otkrivanju i menjanju sveta oko sebe.

Pravimo podsticajnu sredinu za učenje koja detetu treba da predstavlja izazov za eksperimentisanje i otkrivanje. U takvoj sredini dete ima mogućnost za posmatranje, kretanje, igru, istraživanje. Samostalno i u saradnji sa drugom decom i odraslima, dete će sopstvenom aktivnošću u podsticajnoj sredini sticati znanja i iskustva o svetu.

Prilikom kreiranja konkretnog programa stručni tim naše ustanove prevashodno polazi od dečijih interesovanja i potrebama, pri čemu se rukovodimo sledećim principima:

Holistički pristup razvoju i učenju

svaki aspekt razvoja deteta važno je prepoznati i posebno ceniti. Svako biće ima različite načine učenja sa individualnim preferencama. Kako bi se povećale mogućnosti razvoja svih potencijala svakog pojedinca, ove razlike neophodno je uočiti i negovati. Deci treba omogućiti da istražuju i eksperimentišu u cilju razvoja svih tipova inteligencije. Programom predškolske ustanove „Šumice“ promovišu se interdisciplinarne aktivnosti kako bi se detetu pomoglo da razume i usvoji povezanost znanja i informacija.

Aktivno učenje

učenje je najproduktivnije kada su deca direktno i aktivno uključena u proces. Svaka aktivnost za decu je smislena i bazirana na dečijoj radoznalosti, potrebama i interesovanjima. Odrasli u ovom aktivnom okruženju deci stvaraju što raznovrsnije uslove za opservaciju, istraživanje i sticanje praktičnih iskustava. Pri stvaranju praktičnih uslova u ustanovi vodimo računa o bezbednosti dece, deci dozvoljavamo „nered“ u radu (nećemo ih opominjati da paze na red u toku same aktivnosti jer to dovodi do opadanja motivacije) i ohrabrujemo ih da se iz grešaka uči. Ukazujemo deci da neuspeh nije nepremostiv i da se samo vežbom i trudom postižu pozitivni rezultati.

Podrška odraslih

stručni tim naše ustanove planira i realizuje stimulativne aktivnosti koje imaju oslonac u dečijem predznanju, iskustvu, interesovanjima i mogućnostima. Vaspitači prate kako dete reaguje na određene aktivnosti. Aktivnosti su osmišljene tako da intrigiraju i zahtevaju mentalne i fizičke napore, ali tako da se ne pretera i ne dođe do odustajanja i nezadovoljstva. Vaspitači vode računa da imaju realna očekivanja u pogledu razvojnih mogućnosti dece i da im pruže podršku u dolaženju do rešenja.

Interakcija

obimna i sadržajna interakcija između dece i odraslih, u pozitivnoj i prijatnoj atmosferi, dovodi do bogaćenja saznanja dece, postavljanja pitanja i razmene mišljenja. Naši vaspitači aktivno slušaju decu, podstiču ih i ohrabruju da se slobodno izraze, sa decom vode dijaloge i motivisu ih na dalje mišljenje i istraživanje.

Edukacija kroz igru

igra je sredstvo za motivisanje dece, istraživanje, pravljenje grešaka i suočavanje sa neuspehom; putem igre deca se uključuju u organizaciju, donošenje odluka, vežbaju realne situacije i izražavaju svoje emocije. Putem igre kod dece se razvijaju kreativnost, govorne i socijalne veštine. Naša ustanova posebno vrednuje dečiju igru i posmatra je kao jedno od najvažnijih sredstava za učenje dece.

Ovih pet principa predstavljaju polaznu tačku u pristupu, organizaciji, planiranju i programiranju rada u predškolskoj ustanovi „Šumice“.

Učimo kako da se brinemo o sebi, da poštujemo druge, da istražujemo sebe i okolinu, učimo da prepoznamo osećanja i izgradimo stav o prijatnom i neprijatnom, što sve ukupno stvara dobre temelje za izgradnju zdrave ličnosti.

Upis i usluge

Poštovani roditelji,

hvala Vam na interesovanju za naš vrtić. Upis dece u našu ustanovu traje tokom cele godine. Sve informacije u vezi sa specifičnostima i načinom rada možete dobiti prilikom posete naše ustanove. Posetu možete zakazati direktnim telefonskim pozivom ili putem mail-a. Potrebnu dokumentaciju za upis možete preuzeti direktno u vrtiću ili putem mail-a na Vaš zahtev.

 • Ponuda programa i usluga

 • • Program nege i vaspitanja dece uzrasta od 1 do 3 godine
 • • Program vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu
 • • Pripremni predškolski program
 • • Program adaptacije deteta na vrtić
 • • Program stranih jezika
 • • Psihološke radionice za decu
 • • Razvojno savetovalište
 • • U zdravom telu zdrav duh
 • • Muzičke i likovne radionice
 • • Svet brojeva
 • Dodatna programska usluga

 • • Škola plesa
 • • Joga za decu
 • • Sport
 • • Mala škola šaha
 • • Rekreativna nastava i izleti
 • • Dnevno čuvanje dece
 • • Proslava rođendana
 • Prvi dolazak u vrtić

 • Prilikom prvog dolaska deteta u vrtić, poneti:
 • • patofne
 • • rezervnu odeću
 • • četkicu za zube
 • • pižamu (ukoliko dete spava u ustanovi)
 • • cuclu i flašicu (ukoliko ih dete koristi)
 • • pelene (ukoliko ih dete koristi)
 • • kremu i vlažne maramice koje dete inače koristi
 • Ostvarivanje prava na subvenciju

 • Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva prosvete RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 37/2016.
 • Pravo na subvenciju ostvaruju:
 • 1. Roditelji koji su državljani Republike Srbije
 • 2. Roditelji koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Beograda
 • 3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić (bez obzira da li ste konkurisali na prethodnom konkursu)
 • Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:
 • • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica)
 • • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • • Fotokopija lične karte – očitana (roditelja)
 • • Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)

O nama

Predškolska ustanova Šumice je verifikovana od strane Ministarstva prosvete. Nalazi se u neposrednoj blizini zelenila istoimenog velikog parka, a blaga izolovanost objekta stvara oazu mira, sigurnosti i čistog vazduha idealnog za boravak mališana.

Vrtić Šumice poseduje prostrano dvorište pogodno za igru i razne sportske aktivnosti dece. S obzirom na tako povoljne prostorne uslove i pomenuto okruženje vrtića, u sadržaju programa ustanove poseban deo zauzimaju aktivnosti koje će se svakodnevno izvoditi na otvorenom prostoru. Tako će deca moći da provode veliki deo vremena na svežem vazduhu, što će značajno uticati na bolji razvoj motornih i intelektualnih sposobnosti deteta.

Radni prostor predškolske ustanove,,Šumice“ opremljen je kvalitetnim dečjim nameštajem, sredstvima za rad, igračkama, kao i dečijom literaturom. Igračke i materijal za rad su pažljivo odabrani uz konsultaciju pedagoga i psihologa i prilagođeni su potrebama i uzrastu svake vaspitne grupe, razvojno su podsticajni i estetski privlačni. Takođe, sredstva vaspitno-obrazovnog rada čini i adekvatna stručna literatura. Vrtić raspolaže audio-vizuelnim sredstvima i tehničkim aparatima. Prostorije su klimatizovane.

U vrtiću „Šumice“ kontinuirano stvaramo uslove za svestrani razvoj dece poštovanjem dečjih prava, interesovanja i različitosti. Polazeći od koncepta da se deca razlikuju po interesovanjima, sposobnostima i potrebama, u našem vrtiću obezbeđuju se uslovi za individualni razvoj.

I ono najvažnije za nas, bez obzira šta radili, obezbeđuje se atmosfera podrške, razumevanja, ljubavi i sreće čime se utiče da dete dolazi u vrtić rado i sa poverenjem.

Naš tim

Veliku važnost pridajemo kvalitetu vaspitno- obrazovnog rada sa ciljem postizanja pravilnog psihofizičkog razvoja dece. Takav rad nam omogućava da kod svakog deteta prepoznamo sklonosti i interesovanja koja pažljivo razvijamo i jačamo. Odabran tim vaspitača primenjuje kvalitetan program sa decom, a njih rad i razvoj dece prati stručna služba- psiholog, logoped i pedijatar.

Rukovodioci vrtića imaju višegodišnje iskustvo u vaspitno obrazovnom radu sa decom. Pristupaju radu sa decom sa velikim razumevanjem i ljubavlju, što uspevaju da prenesu na zaposlene u ustanovi i tako ostvaruju rad uigranog tima. Medicinske sestre vaspitači i vaspitači obavljaju rad sa decom stručno i odgovorno, uz veseo i topao pristup. Aktivan pristup stručnih saradnika psihologa, logopeda i pedijatra, čine da deca u našem vrtiću dobiju uslove za maksimalni razvoj svojih kapaciteta.